ERICH FROMM

„Dojrzała miłość jest zjednoczeniem uwarunkowanym zachowaniem integralności człowieka, jego
indywidualności.
Miłość jest aktywną siłą w człowieku siłą, która przebija się przez mury oddzielające człowieka od
jego bliźnich, siłą jednoczącą go z innymi; dzięki miłości człowiek przezwycięża uczucie izolacji i
osamotnienia pozostając przy tym sobą, zachowując swą integralność.
W miłości urzeczywistnia się paradoks, że dwie istoty stają się jedną, pozostając mimo to dwiema
istotami.”
Erich Fromm

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń