Psychoterapeuta Lubin - świadczone usługi

Psychoterapeuta Lubin - opis usług:

Jest to pierwsze spotkanie psychologa z osobą zgłaszającą się po pomoc. Spotkanie to może odbywać się z jedną osobą, małżeństwem lub parą czy rodziną. Konsultacja psychologiczna jest rutynowym działaniem, lecz absolutnie koniecznym i ma na celu wstępne rozpoznanie sytuacji życiowej i emocjonalnej pacjenta. Psycholog musi poznać pacjenta i zdiagnozować dręczące go problemy i dopiero po takim wstępnym rozpoznaniu może zdecydować o sposobach dalszego postępowania.
Konsultacja psychologiczna to często jednorazowa usługa, której celem jest udzielenie klientowi informacji lub przedstawienie propozycji rozwiązania danego problemu. Poradnictwo można prowadzić w zakresie np. problemów małżeńskich, problemów wychowawczych z dziećmi, leczenia lub profilaktyki uzależnień.

Psychoterapia indywidualna obejmuje zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań z psychoterapeutą– w zależności od specyfiki zgłaszanych trudności i problemów oraz indywidualności klienta.
Spotkania z psychoterapeutą maja na celu poprawę funkcjonowania osoby zgłaszającej się. Psychoterapeuta towarzyszy klientowi w procesie poznawania, odkrywania siebie oraz wyrażania tego, co w danym momencie przeżywa.
Pacjent korzystający z psychoterapii wcale nie musi doświadczać zaburzeń psychicznych, a może jedynie odczuwać potrzebę poprawienia jakości swojego życia emocjonalnego. Psychoterapia może m.in. zwiększyć motywację do działania, poprawić pewność siebie czy usprawnić komunikację z innymi ludźmi. Terapia bywa więc nie tylko pomocna w poprawie jakości życia osobistego, ale i zawodowego.
Psychoterapia trwa do momentu, w którym klient z terapeutą wspólnie uznaje, że nastąpiła oczekiwana zmiana w jego życiu.

W czym może pomóc psycholog, psychoterapeuta:
 • trudności adaptacyjne (zmiana szkoły, rozpoczęcie studiów, pracy, przeprowadzka),
 • stres i napięcie,
 • lęk,
 • fobie,
 • trudności wynikające z okresu dojrzewania,
 • nieśmiałość,
 • obniżony nastrój (smutek, przygnębienie),
 • trudności w relacjach,
 • radzenie sobie z emocjami,
 • niska samoocena,
 • brak motywacji,
 • trudności szkolne.

Praca z parą skoncentrowana jest na rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów występujących w bliskich związkach. Psycholog współpracuje z parą na wspólnych spotkaniach, które czasem są uzupełniane spotkaniami indywidualnymi.
Terapia par jest formą pomocy w sytuacji, gdy próby samodzielnego rozwiązania problemu w związku nie przynoszą efektów. Psychoterapeuta daje możliwość partnerom przedstawienia swojego poglądu na sprawę i zachęca do poszukiwania kompromisu i współpracy.
Psychoterapia par jest konieczna, gdy w związku zdarzają się trudne chwile, gdy masz wszystkiego dość, gdy myślisz o rozstaniu. Zanim para podejmie taką decyzję, warto zawalczyć o związek. Często dopiero psycholog, psychoterapeuta może pomóc naprawić relacje między partnerami.

Kryzys w związku

Kryzys w związku może pojawić się w każdym momencie, bez względu na to, czy jesteśmy z sobą 3, czy 30 lat. Jest czymś naturalnym. Mogą go wywołać np. pogoń za karierą, podział obowiązków w domu, kierowanie się innymi normami w wychowywaniu dzieci, narzucanie swoich racji przez jedną ze stron, czy też „wyfrunięcie” dzieci z rodzinnego gniazda. Często jednak zdarza się tak, że przyczyny tkwią głębiej, gdyż nieuświadomiony dotąd jakiś balast emocjonalny rzutuje na relacje między partnerami i może pogłębiać kryzys.
Bardzo często problemy w związku powoduje zaburzona komunikacja. Trudno nam otwarcie porozmawiać o wzajemnych oczekiwaniach, oraz uczuciach, nie słuchamy siebie nawzajem. Nie potrafimy też zaakceptować tego, że każdy z nas jest inny, i uparcie próbujemy dopasować partnera do siebie. Ale im dłużej każdy „ciągnie w swoją stronę”, tym trudniej wypracować porozumienie. Zaczynamy się od siebie oddalać albo walczymy o każdy drobiazg, czując coraz większą złość, rozgoryczenie, niespełnienie. Nie ma już miejsca na troskę, wsparcie, szacunek dla potrzeb drugiej osoby, za to rosną pretensje, oraz poczucie odtrącenia.

Walka o związek

Jeżeli po kilku próbach zażegnania kryzysu nie udaje nam się dojść do porozumienia, warto wybrać się do terapeuty. Najlepiej spotkać się na terapii dla par wtedy, kiedy jeszcze chce nam się walczyć o związek, ale jednocześnie kiedy zaczynamy czuć bezsilność, nie wiemy, co możemy jeszcze zrobić, żeby zmienić sytuację w związku. Zawsze warto spróbować, żeby nie żałować, że nie zrobiliśmy nic, by naprawić związek.

Psychoterpaia jest procesem, który ma za zadanie pomóc lepiej zrozumieć siebie i własne problemy. Poczuć, że kieruje się swoim życiem. Psychoterapeuta wspiera w tym zadaniu całym swoim doświadczeniem, wiedzą i postępuje zgodnie z etyką psychologa, zapewniając pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i poufności.
W przeciwieństwie do poradnictwa, psychoterapia jest oddziaływaniem długoterminowym. Jej celem jest uzyskanie przez klienta względnie trwałych zmian w funkcjonowaniu oraz polepszenie jakości życia. Osiągnięcie tych celów możliwe jest poprzez głębsze przyjrzenie się istocie zgłaszanego problemu, a co za tym idzie – samemu sobie. W związku z takim założeniem, psychoterapeuta nie udziela klientowi porad na temat tego, jak ma żyć, lecz towarzyszy mu w szukaniu odpowiedzi na trudne pytania, służy swą wiedzą i doświadczeniem, wspiera naturalny proces rozwojowy. W efekcie psychoterapii klient sam odkrywa, co jest dla niego ważne.

Rozpoczęcie psychoterapii

Rozpoczęcie psychoterapii jest zawsze poprzedzone konsultacją z psychologiem, który po szczegółowo przeprowadzonym wywiadzie, potrafi dostrzec pewne prawidłowości w funkcjonowaniu pacjenta, zauważa powtarzalność nie adaptacyjnych zachowań, odkrywa także ich źródło. To właśnie od ich nasilenia zależy czas trwania terapii. Psychoterapia może mieć charakter krótkoterminowy- do 12 spotkań, bądź długoterminowy- czas trwania uzależniony od ustalonych celów terapii wspólnie z psychoterapeutą jak również, szybkością odkrywania problemowych obszarów, które mają negatywny wpływ na nasze funkcjonowanie lub zdrowie.

Cennik

Konsultacje z psychoterapeutą dla jednej osoby

200 zł / 50 min 

Psychoterapia z psychoterapeutą dla jednej osoby

200 zł / 50 min 

Konsultacje z psychoterapeutą dla dwóch osób

200 zł / 50 min 

Psychoterapia z psychoterapeutą dla dwóch osób

200 zł / 50 min 

Kontakt

W czym mogę Ci pomóc? 

Co się stanie jeśli nic nie zrobisz z tym problemem? 

Zadzwoń